Wednesday, 5 December 2012

FRACTIONS


BEBERAPA AKTIVITI PECAHAN YANG BOLEH KITA GUNAKAN DALAM PENGAJARAN YANG TERDAPAT DI INTERNET. SILA KLIK PADA TAJUK YANG DIKEHENDAKI. 

FRACTION GAMESSUMBER: http://www.maths-games.org/fraction-games.htmlTuesday, 4 December 2012

Komunikasi Dalam MatematikKomunikasi yang berkesan boleh dilaksanakan melalui kaedah berikut :

Komunikasi secara lisan
Komunikasi secara lisan merupakan proses interaksi yang aktif yang melibatkan aktiviti-aktiviti psikomotor seperti melihat, mendengar, menyentuh, merasa dan menghidu. Komunikasi secara lisan dilaksanakan sebagai hubungan dua hala antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan murid dengan bahan. Antara komunikasi secara lisan yang berkesan dan bermakna bagi pembelajaran matematik adalah seperti berikut :

 • Bercerita dan bersoal jawab dengan menggunakan perkataan sendiri
 • Menyoal dan menjawab soalan
 • Temu bual berstruktur dan tidak berstruktur
 • Perbincangan dalam bentuk forum, seminar, perbahasan, sumbang saran dan sebagainya
 • Perbentangan dapatan tugasan


Komunikasi Secara Bertulis
Komunikasi secara bertulis merupakan proses penyaluran idea dan maklumat tentang matematik yang dipersembahkan secara bertulis. Kerja bertulis biasanya dihasilkan daripada sumbang saran, perbincangan dan pemikiran yang boleh dilaksanakan melalui tugasan. Penulisan juga boleh menggalakkan murid untuk memikirkan isi kandungan matematik dan melihat perhubungan antara konsep-konsep dengan lebih mendalam. Antara komunikasi secara bertulis yang boleh dilaksanakan melalui tugasan adalah seperti berikut:

 • Latihan
 • Jurnal
 • Buku Skrap
 • Folio
 • Portfolio
 • Projek
 • Ujian bertulis


Komunikasi Secara Perwakilan

Perwakilan sebagai proses menganalisis sesuatu masalah matematik dan menterjemahkan daripada satu mod ke mod yang lain. Perwakilan matematik membolehkan murid menghubungkaitkan antara idea matematik yang tidak formal, intuitif dan abstrak dengan bahasa harian murid. Contohnya ; 6xy boleh dihuraikan sebagai luas bagi satu kawasan berbentuk segi empat tepat dengan panjang sisi-sisinya, 2x dan 3y. Ini dapat menyedarkan murid bahawa sesetengah kaedah perwakilan itu lebih berkesan dan berguna jika mereka mengetahui penggunaan elemen perwakilan matematik tersebut.
Friday, 19 October 2012

PECAHAN TAHUN 5


RPH TAHUN 5


CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1

Mata pelajaran                :Matematik
Kelas                              :Tahun 5 Amanah
Tarikh                             :25 April 2012
Masa                               :8.00 pagi – 8.30 pagi (30 minit)
Bilangan murid                 :25 orang
Bidang pelajaran              :Pecahan
Objektif pembelajaran      :Menamakan dan menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10
Hasil pembelajaran           :Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat:

1.       Menguasai isi kandungan
a.       Menamakan dan menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10
2.       Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir
a.       Menterjemah dan mengaplikasikan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 dari gambar rajah diberi
3.       Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni
a.       Yakin diri dan patuh arahan guru dalam menjalankan aktiviti

Konsep/prinsip/hukum/teori: Pecahan wajar penyebutnya kurang daripada 10

Bahan, peralatan dan bahan sumber:
1.       Kek     -  1 biji
2.       Pisau    -  1 bilah
Nilai murni: Berhati-hati semasa menggunakan pisau semasa memotong kek.
Pengetahuan sedia ada: Murid telah mempelajari pecahan wajar

Fasa
Isi Kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Permulaan/
Mencungkil idea
(5 min)
Menama pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10
Buat kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid dengan simulasi memotong kek hari lahir
Murid memberi perhatian

Strategi/
Teknik:
Tunjuk cara
Menstruktur/ Menstruktur semula idea
(10 min)
Menama dan menulis pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10
Mengutarakan satu persoalan utama:
1)Berapakah pecahan kek yang telah dipotong?
2) Berapa pecahan kek yang telah guru ambil dan diletakkan dalam piring?
3) Menyoal soalan lain

Debriefing
Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, diberi penerangan kumpulan kecil
Murid memberi respon

Aktviti pemulihan: Mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil
KBKK:
Menterjemah dan mengaplikasi

Strategi/
Teknik:
Penyoalan seluruh kelas

Sikap saintifik dan nilai murni:
Yakin diri dan patuh arahan
Aplikasi Idea
(10 min)
Menama dan menulis pecahan wajar  yang penyebutnya hingga 10 secara bertulis
1)Membahagikan murid kepada 5 kumpulan
2)Memberikan setiap kumpulan kit pecahan beserta soalan.

Murid menyelesaikan masalah dan menjawab soalan dalam kumpulan
Strategi:
Perbincangan kumpulan
Refleksi/
Penutup
(5 min)
Menama dan menyatakan pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10 secara lisan
 Taksir kefahaman pelajar dengan memberi kuiz pendek. Tingkatkan keterujaan dengan mengadakan pertandingan antara kumpulan
Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menjawab kuiz .
Strategi:
Penyoalan keseluruhan kelas

Strategi:
Perbincangan kumpulan